Elektric Voodoo at Crystal Bay Casino

Crystal Bay Casino , Humboldt-Toiyabe National Forest, 14 NV-28, Crystal Bay, NV 89402